Jak rozumiemy wolność

Wolność w naszej szkole oznacza możliwość wyboru i samodzielnego kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej. Nauczyciele mają elastyczność w dostosowywaniu metod nauczania do potrzeb i zainteresowań uczniów. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać się w sposób, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i stylom uczenia się. Otwarty dialog między nauczycielami a uczniami sprzyja współpracy i wymianie pomysłów, co prowadzi do bardziej angażującego i inspirującego środowiska nauki. Nasza szkoła stawia na rozwijanie umiejętności samodzielności, kreatywności i odpowiedzialności za własny rozwój.

Wolna Szkoła Wilanów opiera się na:​

 • szacunku dla dziecka, jego autonomii i podmiotowości,
 • wzmacnianiu w dzieciach poczucia sprawczości i zaufania do siebie,
 • naturalnym procesie kreatywnego uczenia się, bez podziału na szkołę i nie-szkołę, zabawę inaukę.

CO POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ

Nasze główne wartości:

 • Szacunek do dziecka, jego autonomii i podmiotowości, który wyraża się w uznaniu prawa dzieci do
  decydowania o sobie, swoim rozwoju i nauce oraz niedyrektywnym stylu komunikacji. Rolą
  dorosłego w relacji z dzieckiem jest wsparcie, a nie przewodnictwo, które realizuje się poprzez
  podążanie za potrzebami dziecka oraz budowaniu autentycznych relacji i kontakcie.
 • Wzmacnianie w dzieciach poczucia sprawczości i zaufania do siebie, które sprawiają, że dzieci
  inicjują i biorą odpowiedzialności za swoja aktywność, naukę i rozwój.
 • Naturalny proces uczenia się. Dla nas wszystko jest nauką i rozwojem. Cenimy wartość swobodnej
  zabawę bez inicjatywy i ingerencji dorosłego, ale też inspirację płynąca od innych, dorosłych i dzieci.

Jak zorganizowana jest nasza szkoła?

Wolna Szkoła Wilanów działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.00, od września do lipca (włącznie). Codzienna obecność w szkole nie jest wymagana. Nie mamy dzwonków, klasówek i ocen. Podstawę programową zaliczamy w formie egzaminu rocznego. Dzieci stanowią jedną grupę różnowiekową. W szkole działają w grupie, podgrupach lub indywidualnie.

Nasz dzień:

8.30-9.30
przyjazd dzieci do szkoły
10.00 – 15.00
warsztaty, pomiędzy którymi jest też czas na spontaniczne działania inicjowane przez dzieci i dorosłych
12.30 – 13.00
obiad
13.30
krąg, czyli rozmowy o sprawach, ogłoszeniach, rzeczach ważnych
15.30 – 16.00
czas dla domu
15.30 – 17.00
czas świetlicowy przeznaczony na swobodne działania i odbiór dzieci

Miejsce tworzą ludzie:

Joanna Lorenc

Joanna jest trenerem twórczości i coachem. W życiu kieruje się słowami Walta Disneya: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Wielbicielka tematyki rozwoju potencjału twórczego i kreatywności. Ukończyła Psychopedagogikę Kreatywności oraz Coaching i Psychologię Społeczną. Przez ostatnie lata wspierała w rozwoju małe szkraby stawiające pierwsze kroki w swoim życiu. Wcześniej można było ją spotkać w mundurze przeżywającą niesamowite przygody w gronie harcerskim. Wolne chwile spędza na podróżowaniu. Jest wielką miłośniczką zwierząt, właścicielką kota i psa.

Anna Ślusarz

Jako córka nauczycielki całe życie myślała, że nie pójdzie w ślady mamy, dopóki nie zakochała się w pracy z dziećmi. Posiada wykształcenie dziennikarskie i pedagogiczne. Ukończyła studia na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności społecznych oraz wspierania motywacji wewnętrznej i budowania systemów motywacyjnych u dzieci. Przez kilka lat była zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jako wolontariuszka współpracowała z Centrum rozwoju dziecka, wspierając nastolatki. Wierzy, że jeden dobry dorosły może zmienić świat dziecka, dlatego jej najmocniejszą stroną w pracy jest budowanie relacji. Wyznaje zasadę: ,,Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”. Ogromnie wrażliwa na punkcie zwierząt. Wierzy, że droga życiowa opiera się na trzech kwestiach, którymi są: wiara w siebie, ciekawość i empatia.

Daria Brukwicka

Lubi myśleć o świecie jak o najważniejszej szkole życia. Możliwość tworzenia miejsca, w którym nie ma przymusu, a dzieci mogą realizować swoje pasje, napawa ją radością. Była wychowawcą – anglistą w przedszkolu oraz udzielała wsparcia w nauce starszym dzieciom. Ukończyła Pedagogikę Zdolności i Informatyki. Po godzinach oddaje się zajęciom teatralnym, gdzie zachwyca się słowem. Jest mamą Poli.

Wolną Szkołę Wilanów tworzy grupa wykształconych, pełnych pasji ludzi.

Nasz zespół składa się z warsztatowców, którzy zarażają dzieci pasją do wiedzy i realizują zakres podstawy programowej.

Anna Wardzyńska

Warsztaty literackie i językowe

Jest studentką III roku prawa, ale od zawsze z pasją angażuje się w różnorodne aktywności artystyczne i edukacyjne. Uwielbia pracę z dziećmi i czerpie ogromną przyjemność z możliwości nauczania języka polskiego. Od najmłodszych lat była częścią zespołu taneczno-harcerskiego, co zaszczepiło w niej miłość do tańca i współpracy zespołowej. Jej dziecięce marzenie o zostaniu aktorką zaprowadziło ją do ogniska teatralnego, gdzie doskonaliła swoje umiejętności aktorskie. Miłość do pracy z dziećmi oraz zaangażowanie w edukację językową sprawiają, że jest nie tylko utalentowaną artystką, ale również oddanym warsztatowcem.

Kalina Luboradzka

Warsztaty z j. angielskiego

Uwielbia wszystko co związane z językami – uczeniem się, nauczaniem innych, historią języka, ale też slangiem i smaczkami translatorskimi w czytanych książkach czy oglądanych filmach. Studiowała nauczanie angielskiego i afrykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i niezmiennie cieszy ją obserwowanie postępów i tworzących się chęci dalszych poszukiwań. W pracy z uczniami stawia na dostosowywanie materiału do ich zainteresowań, tak by zajęcia nie były jedynie zbiorem zadań do wykonania, a wykorzystaniem zdobytej wiedzy do przekazywania pasji i tworzenia nowych zamiłowań. Kiedy nie zajmuje się angielskim, pije kawę i głaszcze pieski, najlepiej w tym samym momencie.

Marcelina Kopka

Warsztaty matematyczne

Jest studentką psychologii. Studiuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W przyszłości zamierza specjalizować się w psychologii dziecięcej oraz sportowej. Lubi motywować, zachęcać oraz wydobywać potencjał w najmłodszych. W ciągu dnia udziela korepetycji z matematyki uczniom szkół podstawowych. To pasja, która wypełnia większość jej zabieganego dnia. Wieczorami ma czas dla siebie, który wykorzystuje na treningi. Co weekend startuje w licznych zawodach ulicznych na dystansach do półmaratonów. Bieganie towarzyszy jej od najmłodszych lat, jest jej sposobem na życie.

Aneta Waślicka

Warsztaty z chemii i fizyki

Jest studentką na wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat przekazuje swoją wiedzę z zakresu chemii oraz innych przedmiotów ścisłych uczniom szkół podstawowych oraz średnich. Na zajęciach z uczniami stawia na zainteresowanie tematem i luźną atmosferę. Lubi motywować innych i pokazywać, że przedmioty ścisłe nie muszą być wcale takie trudne. Wieczorami poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego i piecze różnego rodzaju słodkości

Krystian Leszko

Warsztaty sportowe

Trener sportowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, dla którego promowanie aktywności fizycznej stanowi ważną misję społeczną. Zainspirowany ideą ruchu, założył Akademię Małego Sportowca „Sportowiaki”, której celem jest nie tylko promowanie wartości aktywności fizycznej, ale również wzmacnianie umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw fair play. Pasjonat sportu, który motywuje swoją postawą, otwartością, pozytywną energią i indywidualnym podejściem do każdego sportowiaka!
Scroll to Top