Szkoła inna niż wszystkie


Wolna Szkoła Wilanów jest nowym przedsięwzięciem czerpiącym z najlepszych wzorców edukacji alternatywnej, w tym szczególnie edukacji demokratycznej. Szkoła została założona w 2015 r. przez Dorotę i Tomka Sławińskich przy wsparciu Fundacji Bullerbyn. Dorota jest doświadczonym badaczem i facylitatorem, z zamiłowania entuzjastą alternatywnych form edukacji. Tomek jest przedsiębiorcą i lokalnym społecznikiem - jednym z założycieli największego wilanowskiego ruchu miejskiego. Oboje są fundatorami Fundacji Samosterowna odpowiedzialnej za prowadzenie WSW.

Założona przez nas szkoła to innowacja na edukacyjnej mapie Wilanowa. To pierwsza i jedyna szkoła demokratyczna w naszej dzielnicy. Do jej stworzenia zmobilizowały nas kilkuletnie doświadczenia w edukacji systemowej, które uzmysłowiły nam anachroniczność wielu stosowanych tam rozwiązań. Wolna Szkoła Wilanów jest zupełnie inna. Opiera się na:
 • szacunku dla dziecka, jego autonomii i podmiotowości
 • wzmacnianiu w dzieciach poczucia sprawczości i zaufania do siebie,
 • naturalnym procesie kreatywnego uczenia się, bez podziału na szkołę i nie-szkołę, zabawę i naukę.

Jest to także 100% non-profitowa, co oznacza, że nie czerpiemy i nigdy nie będziemy czerpali jakichkolwiek korzyści finansowych z jego funkcjonowania. Czesne służy nam jedynie do pokrycia bieżących wydatków szkoły, jak np. zatrudnienie kadry.

Co powinniście wiedzieć?

Nasze główne wartości

 • Szacunek do dziecka, jego autonomii i podmiotowości, który wyraża się w uznaniu prawa dzieci do decydowania o sobie, swoim rozwoju i nauce oraz niedyrektywnym stylu komunikacji. Rolą dorosłego w relacji z dzieckiem jest wsparcie, a nie przewodnictwo, które realizuje się poprzez podążanie za potrzebami dziecka oraz budowaniu autentycznych relacji i kontakcie.
 • Wzmacnianie w dzieciach poczucia sprawczości i zaufania do siebie, które sprawiają, że dzieci inicjują i biorą odpowiedzialności za swoja aktywność, naukę i rozwój.
 • Naturalny proces uczenia się. Nie uznajemy podziału na szkołę i nie-szkołę, zabawę i naukę. Dla nas wszystko jest nauką i rozwojem. Cenimy wartość swobodnej zabawę bez inicjatywy i ingerencji dorosłego, ale też inspirację płynąca od innych, dorosłych i dzieci.

Jak zorganizowana jest nasza szkoła?

Wolna Szkoła Wilanów działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.00, od września do lipca (włącznie). Codzienna obecność w szkole nie jest wymagana.

Nie mamy dzwonków, lekcji, klasówek i ocen. Podstawę programową zaliczamy w formie egzaminu rocznego.

Dzieci stanowią jedną grupę różnowiekową. W szkole działają w grupie, podgrupach lub indywidualnie.

Nasz dzień:

8.30 - 10.00 przyjazd dzieci do szkoły
10.00 - 13.00 warsztaty, pomiędzy którymi jest też czas na spontaniczne działania inicjowane przez dzieci i dorosłych
13.00 - 13.30 obiad
13.30 - 14.00 krąg podsumowujący dzień
14.00 - 14.15 czas dla domu
14.30 - 17.00 czas świetlicowy przeznaczony na swobodne działania i odbiór dzieci

Nasz zespół

Wolną Szkołę Wilanów współtworzy grupa wykształconych, pełnych pasji ludzi. Nasz zespół składa się z mentorów, których rolą jest towarzyszenie dzieciom w ich codziennej przygodzie z rozwojem, dbanie o rozwój społeczny i emocjonalny oraz z warsztatowców, którzy zarażają dzieci pasją do wiedzy i realizują zakres podstawy programowej.

Ola Babska

koordynatorka Wolnej Szkoły Wilanów,
Mówi o sobie: „ta, która słucha”, czując, że przyszła na świat właśnie po to, żeby słuchać ludzi. Jej supermocą jest empatia i dostrzeganie emocji, które dla innych mogą być niezauważalne. Potrafi czytać między wierszami i odnajdywać w ludziach to, co w nich najlepsze. Na grupę patrzy, jak na organizm, w którym jeśli coś się dzieje z jego jedną częścią, to ma to wpływ na cały system.
Od ponad dekady pracuje z dziećmi i dorosłymi nieustannie zachwycając się ich mądrością i energią. Przebyła drogę od nauczania w szkole systemowej, przez pedagogikę ulicy i socjoterapię po trenerstwo i coaching. Ukończyła studia nauczycielskie na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na kierunkach: Socjoterapia z elementami psychoterapii i Coaching dla kadr oświaty. Obecnie uczestniczka studiów z zakresu socjologii o specjalności: Coaching i psychologia społeczna.
Współpracuje jako superwizorka i trenerka z Fundacją Tropy Przyrody prowadzącą Wolną Szkołę Grójec. Jako prezeska i trenerka Fundacji Stacja Relacja realizowała warsztaty rozwojowe dla rodziców i młodzieży. Od 2018 r. jest koordynatorką Wolnej Szkoły Wilanów, odpowiadając za jej wizję, kierunek i kształt.
Wierzy, że w świecie istnieje lekarstwo na to, żeby ludzie byli po prostu szczęśliwi i nieustannie go poszukuje. Kocha śpiew biały i wylegiwanie się w bieszczadzkim słońcu. Potrafi godzinami gadać o pszczołach, które hoduje razem z mężem.

Mentorzy

Joanna Lorenc

mentorka
Joanna jest trenerem twórczości i coachem. W życiu kieruje się słowami Walta Disneya: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Wielbicielka tematyki rozwoju potencjału twórczego i kreatywności. Ukończyła Psychopedagogikę Kreatywności oraz Coaching i Psychologię Społeczną. Przez ostatnie lata wspierała w rozwoju małe szkraby stawiające pierwsze kroki w swoim życiu. Wcześniej można było ją spotkać w mundurze przeżywającą niesamowite przygody w gronie harcerskim. Wolne chwile spędza na podróżowaniu. Jest wielką miłośniczką zwierząt, właścicielką kota i psa.

Ania Ślusarz

mentorka
Jako córka nauczycielki całe życie myślała, że nie pójdzie w ślady mamy, dopóki nie zakochała się w pracy z dziećmi.
Posiada wykształcenie dziennikarskie i pedagogiczne. Ukończyła studia na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności społecznych oraz wspierania motywacji wewnętrznej i budowania systemów motywacyjnych u dzieci.
Przez kilka lat była zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jako wolontariuszka współpracowała z Centrum rozwoju dziecka, wspierając nastolatki.
Wierzy, że jeden dobry dorosły może zmienić świat dziecka, dlatego jej najmocniejszą stroną w pracy jest budowanie relacji. Wyznaje zasadę: ,,Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie".
Ogromnie wrażliwa na punkcie zwierząt. Wierzy, że droga życiowa opiera się na trzech kwestiach, którymi są: wiara w siebie, ciekawość i empatia.

Daria Helena Brukwicka

mentorka
Uważa świat za duchową siłownię, dzięki której może wzrastać w człowieczeństwie. Obecnie większość swojego pozaszkolnego czasu spędza z dwuletnią córeczką, ale kiedy tylko może, to haftuje i pracuje z ciałem... a weekendami oddaje się zajęciom teatralnym. Była wychowawcą - anglistą w przedszkolu oraz udzielała wsparcia w nauce starszym dzieciom. Ukończyła Pedagogię Zdolności i Informatyki.

Warsztatowcy

Zofia Gembarzewska - Adach

warsztaty z zakresu biologi, fizyki, geografii i chemii
Jest biologiem, przyrodnikiem, matką i dydaktykiem, a także absolwentką biologii na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Dla dzieci i chęci pokazywania im świata po czterech latach porzuciła doktorat i nie żałuje tej decyzji.
Już na uczelni studenci uświadomili jej, że lubi i umie przekazywać swoją wiedzę w formie przyjaznej i wspierającej, nie zaś restrykcyjnej i narzucającej. To jej zdaniem zdecydowanie bardziej efektywny sposób współpracy, który dodatkowo daje obustronną ogromną radość z uczenia się – a o to przecież w procesie nauki chodzi!
Od kilku lat współpracuje prowadzi również zajęcia robotyczne Robotricks oraz eksperymentalne Mały Edison… w czasie których realizuje swoje dziecięce marzenia inżyniera i dzieli się swoim entuzjazmem. Jako wychowawca i warsztatowiec współpracuje również z Fundacją Tropy Przyrody.

Wioleta Dalecka

warsztaty literackie i językowe
Związana z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie realizowała dwie specjalizacje: nauczycielską i komunikacji językowej. W tych dwóch obszarach stara się działać. Na jej koncie można znaleźć z jednej strony studencką telewizję, organizację konferencji, wystąpienia publiczne czy liczne akcje wolontariackie; z drugiej zaś strony - praktyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Uważa, że człowiek powinien cały czas się rozwijać i spędzić życie kreatywnie. Co roku planuje sobie kolejne wyzwania, które skrupulatnie wykreśla ze swojego kalendarza.
Pracowała w Wyspie Jana Pawła II, gdzie nie tylko nauczała, ale przede wszystkim dawała uczniom narzędzia do samodzielnego rozumienia świata i wybierania wartości, które są dobre i płyną z Góry. Obecnie współpracuje również jako trener języka polskiego z Pracownią z Oknem na Świat, gdzie przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Karolina Grzenda

warsztaty z j. hiszpańskiego
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała Socjologię stosowaną i antropologię społeczną ze specjalizacją Facylitacje i mediacje. Zawsze interesowała się edukacją nieformalną, komunikacją bez przemocy i alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów.
Uwielbia kulturę, język i kuchnię hiszpańską. Przeszła Camino de Santiago. Rok spędziła w Murcji, pracując w Centrum dla osób ze spektrum autyzmu.

Paweł Mianowski

warsztaty z zakresu j. angielskiego
www.izzilingo.pl Nawet nie przypuszczał, że będzie uczył języka angielskiego. Miał być architektem albo lekarzem, ale zamiast tego zajął się ekonomią, rozwojem regionalnym, prowadzeniem własnej szkoły językowej, wydawaniem krzyżówek językowych , grafiką komputerową, tworzeniem gier oraz produkcją tatuaży edukacyjnych dla dzieci . Te wszystkie działania doprowadziły go do opracowania autorskiej metody nauczania języka angielskiego dla dzieci i dorosłych (izziLingo.pl).

Marcelina Kopka

warsztaty matematyczne
Jest studentką psychologii. Studiuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W przyszłości zamierza specjalizować się w psychologii dziecięcej oraz sportowej. Lubi motywować, zachęcać oraz wydobywać potencjał w najmłodszych. W ciągu dnia udziela korepetycji z matematyki uczniom szkół podstawowych. To pasja, która wypełnia większość jej zabieganego dnia. Wieczorami ma czas dla siebie, który wykorzystuje na treningi. Co weekend startuje w licznych zawodach ulicznych na dystansach do półmaratonów. Bieganie towarzyszy jej od najmłodszych lat, jest jej sposobem na życie.

Gotowi? Zapraszamy!

Rekrutacja do szkoły demokratycznej bardzo różni się od rekrutacji do większości szkół publicznych i prywatnych, a to dlatego, że nasza szkoła we wszystkich wymiarach odbiega od tego, jak funkcjonują szkoły systemowe.Zależy nam na tym, aby dołączały do nas osoby, które rozumieją ideę wolnej edukacji. Nie tylko nie mamy ławek, dzwonków i ocen, ale także stawiamy zupełnie inne wymagania w rodzicom.

SCHEMAT REKRUTACJI:

 1. Kontakt mailowy pod adresem: wilanow.mentorzy@gmail.com
 2. Zapoznanie się z przesłanymi przez nas na maila założeniami Wolnej Szkoły Wilanów i przemyślenie na ile są one spójne z Waszymi wartościami.
 3. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który prześlemy na adres mailowy.
 4. Spotkanie rodziców i kadry. W jego trakcie porozmawiamy o Waszych potrzebach, wątpliwościach, oczekiwaniach i o tym, na ile jako WSW możemy na nie odpowiedzieć.
 5. Dwutygodniowy okres adaptacyjny. To doświadczenie da Waszemu dziecku, Wam oraz naszym mentorom wiedzę, czy WSW jest miejscem dla Was.
 6. Trójstronne (rodzice, dziecko, mentorzy) podjęcie decyzji o dołączeniu rodziny do naszej społeczności.
 7. Dokonanie płatności opłaty wpisowej (równowartość miesięcznego czesnego) i podpisanie umowy. Uwaga: podpisujemy umowę na 12 miesięcy. Akces do WSW powinien być więc przemyślaną decyzją! Tylko taka organizacja pracy szkoły gwarantuje stabilność jej funkcjonowania. Korzystają na tym nasze dzieci.

Kontakt i lokalizacja

Wolna Szkoła Wilanów
ul. Bruzdowa 32Y
02-991 Warszawa
wolna@szkolawilanow.pl
692 114 301 (Daria Brukwicka) kontakt w sprawie rekrutacji:
wilanow.mentorzy@gmail.com
692 114 301 (Daria Brukwicka) 690 497 045 (Ola Babska)